<h1>Opfølgende rapport til forureningen fra Grindsted</h1>

Opfølgende rapport til forureningen fra Grindsted

Lyt til eksperterne - udvid undersøgelsen

Budskabet er rungende klart - forureningen fra Grindstedværket er en af danmarkshistoriens værste, og den skal undersøges til bunds!

Det fremgår af en aktindsigt foretaget af DR, at to forskere anbefalede flere undersøgelser af forekomsten af nervesygdommen ALS i Grindsted sidste år – men den opfordring nåede aldrig frem til politikerne i regionsrådet.

Det er dybt kritisabelt, at politikerne i regionsrådet i Region Syddanmark ikke har haft adgang til denne viden. Den manglende viden har betydet, at politikerne ikke har haft fuld indsigt i sagen og dermed ikke haft mulighed for at tage beslutninger på et oplyst grundlag.

De to forskere rejser kritik af den oprindelige undersøgelse, som de vurderer, var for overfladisk. I denne undersøger man mange forskellige sygdomme, men da man har haft for stort fokus på at påvise statistisk signifikans – altså at tallene ikke er tilfældige – har man ikke foretaget undersøgelse af sjældne sygdomme, som f.eks. ALS, Parkinson og andre neurologiske sygdomme. Rapportens metode egner sig slet ikke til at undersøge sjældne lidelser, da datagrundlaget simpelthen er småt. Bekymrende tal har siden vist, at der faktisk er en øget forekomst af ALS i Østbyen i Grindsted – det samme har man set med Parkinson-tilfælde i samme bydel.

Vi skylder borgerne i Grindsted tryghed og tillid til, at forekomster af sygdomme i Grindsted undersøges og forelægges politikere og offentligheden. Men lige nu sidder Regionsrådet i Region Syddanmark på bolden. Sidste år i september besluttede Regionsrådet sig for at droppe undersøgelsen – meldingen fra Stephanie Lose var, at ”rapporten heldigvis er ganske entydig” og, at ”der ikke er noget grundlag for at foretage yderligere undersøgelser”.

Set i lyset af de nyeste oplysninger, er der kun en ting at gøre. Der skal laves en ny undersøgelse af forekomsten af alle sygdomme blandt borgerne i Grindsted.

Det skal være lige så trygt og sikkert at bo i Grindsted som i alle andre byer i Region Syddanmark.