<h1>Lighed i Sundhed</h1>

Lighed i Sundhed

Behandle forskelligt for at behandle ens

Kun ved at anerkende patienters forskellige symptomer og sygdomme kan vi give alle patienter en lige og værdig behandling – det er afgørende, at vi ansætter socialsygeplejersker til at bidrage med forståelse for patienter. Det er afgørende for den lige adgang til sundhed.

Som mangeårig underviser og nu rektor ved jeg, hvor vigtigt det er at behandle eleverne forskelligt for at alle får de bedste muligheder for at lære – det samme princip gælder for patienter i det nære sundhedsvæsen.

Når vi møder sundhedsvæsenet, kommer vi alle med forskellige forudsætninger. Nogle kommer der ofte og har styr på egen sygdom, behandlingsmuligheder og kan tale ligeværdigt med læger og sygeplejersker. Andre er også i tæt kontakt med sundhedsvæsenet, men har ikke indsigt i egen sygdom og behandlingsmuligheder. I mange tilfælde ender disse situationer med, at patienterne får vidt forskellige behandlinger - ikke fordi det er bedst for patienten - men fordi det er forskel i de krav og forventninger patienterne møder sundhedsvæsenet med. Det skal vi gøre bedre – for patienternes skyld.

Den bedste behandling af patienter får vi ikke blot ved at give den rette medicin og de rette indgreb. Den bedste behandling får vi ved at lytte til patienterne for at forstå symptomer og effekten af behandlingen, så den kan tilpasses den enkelte patient.

Kun sådan får vi reel lighed i sundhed.

Socialdemokratiet vil denne vej. Vi har sat socialsygeplejersker på budgettet i Region Syddanmark, og der skal flere socialsygeplejersker på flere sygehuse, så vi kan behandle alle forskelligt og dermed behandle alle ens.