<h1>Mærkesager</h1>

Mærkesager

Alle har lige ret til et godt liv

Supersygehuse er vigtige. Lige så vigtig er nærhed, god ambulancedækning og akut hjælp til psykisk syge og mentalt sårbare.

Om man er ung, gammel, funktionær eller ufaglært, kan man få brug for at blive taget hånd om og draget omsorg for. Det vil jeg som spidskandidat for Socialdemokratiet være med til at sikre.

Vi skal øge indsatsen for at gøre region og kommuner til et samlet fællesskab. Vi skal skabe god udslusning fra hospitalerne ved at samarbejde med sundhedshuse og hjemmepleje. Og så skal vi turde arbejde med løsninger, vi endnu ikke har set.

Vores samfund har brug for mange forskellige uddannelser, som sammen skaber værdi. Det skal vi tale meget mere om, så regionens unge mennesker ved, at det ikke handler om, hvad de er, men hvem de er. Ikke om at få en karakter, men at have karakter.

Politisk skal vi sørge for, at de unge har muligheder og bliver opmærksomme på mulighederne. Jeg vil sammen med holdet i Socialdemokratiet stille mig i spidsen for arbejdet med, at vi udvikler uddannelser på tværs af regionen – og retter fokus mod, hvor vi placerer uddannelsesstederne.

Sundhed handler ikke om en sag men om mennesket bag. Med patienten i centrum skal vi behandle mennesker ens ved at behandle dem forskelligt. Det skal ikke kræve en højere vejvisereksamen for at finde frem til den rette behandling.

Jeg vil gå forrest i kampen for at værne om lighed og ligeværd med et sundhedssystem og behandling tæt på den enkelte. Det skal ske ved, at region, kommuner og praktiserende læger arbejder endnu mere sammen på tværs. Så vi ikke blot slipper patienter, når de er færdigbehandlet på hospitalet. Vi skal sikre, at patienterne fortsat får den nødvendige hjælp og omsorg, når de er hjemme igen.

Vi har mange produktionsvirksomheder i Region Syddanmark. Flytter de ud, går ned eller bliver solgt, risikerer mennesker at stå uden job inden for deres felt. Samtidig mangler vi kompetencer inden for andre områder. Så her er en opgave, hvor vi politikere skal arbejde for, at dem, der mister deres job, kan få en uddannelse.

Vi skal sikre, at der er muligheder, når der er brug for at skifte branche, så slagteren kan blive svejser, og oliefolk kan blive vindfolk. Så det er tydeligt for enhver, at det aldrig er for sent at ændre retning i arbejdslivet. 

Regionen er alle os borgere, og det vi er tilsammen. Et fællesskab, hvor vi hver især lever med forskellige historier, vilkår, udfordringer, håb og drømme.

En mangfoldighed, vi skal værne om. Hvor det ikke betyder noget, om man bor i byen eller på landet. Hvor unge ikke flytter fra efter endt uddannelse, men hvor folk flytter til, fordi vi i fællesskab gør Region Syddanmark til et attraktivt sted at leve og bo. Her har vi alle et ansvar for at byde ind fra det liv, vi hver især står midt i.

Bæredygtighed er langt mere end smukke anprisninger og flotte ord. Det er et udtryk for handlinger, som vi skal værne om i fællesskab. Sammen skal vi gennem nærvær og engagement skabe nye bæredygtige tiltag lokalt og i hele regionen.

Fra Nyborg i øst til kysten i vest. Fra Vejle i nord til Sønderborg i syd. Her skal vi sammen gøre en indsats for at leve, arbejde, drive virksomheder og transportere os selv med blik for bæredygtigheden. Og så skal vi huske, at bæredygtighed både handler om, hvordan vi behandler jorden og fællesskabet. Om livet og hvordan, vi har det som mennesker.